Banan

Golfbanan ligger i Stora Lund vid Vätterns östra strand

Här spelar du på Östergötlands bästa golfbana, rankad på 13e plats i Sverige. En spännande och en otroligt vacker bana med Vättern och Ombergs mystik och kultur i din närhet. Härliga natursköna omgivningar som präglas av närheten till Vättern. Från vindsvepta hedlandskap till skog, idylliska hagar och stränder och som ger banan dess variation. 

Vi är stolta över utmärkelsen "Östergötlands Bästa Bana".

De svagt kuperade 18 hålen, som designats av Pierre Fulke och Bengt Lorichs, är naturligt utlagda och följer den unika naturen för området. Det är mycket välskötta fairways och greenerna är speciellt uppskattade. Det är Penn A4-gräs som används och som garanterar er golfare att få en optimal känsla och som dessutom är bättre för miljön. Greenerna som är singelklippta, är också byggda med de senaste teknikerna inom dränering.

Ombergs Golf Resort är en klassiker som varit omtyckt sedan starten 2002 och behåller sin popularitet tack vare ständigt utvecklingsarbete med målet som komplett golfanläggning. Det finns också ett välskött övningsområde, där det finns en drivingrange, 2st puttinggreener, en övningsgreen för inspel och bunkerspel samt fyra stycken övningshål i samma fina skick som övriga banan.

För dig som är nybörjare eller för dig som vill utvecklas i ditt golfande finns det golfskola och traditionell undervisning i form av lektioner. Vi vet att de flesta människor är olika och arbetar därför mycket med olika sinneskanaler för att uppnå bästa möjliga lärande.

 

 

071_Ombergs_Golf_TIFF.jpg#asset:3272

Längd på banan från Vit tee 6103m Gul tee 5776m Röd tee 4863m

Skriv in HCP i textrutan och klicka sedan på OK

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutas för en specifik tävling.

Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås då vid receptionen i klubbhuset.

Out of Bounds (Regel 27-1)

Gränsen för Out of Bounds på hål 6, 7 och 15 definieras av staketstolpar med vitmålade toppar. Gränsen för out of bounds på hål 3 definieras av den belagda vägen på vänster sida. En boll är out of bounds när hela bollen ligger på eller bortom vägen.

Onormala Markförhållanden (MUA) (Regel 25-1)

a. Skador i bunker, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten är mark under arbete.

b. Dräneringar täckta av sand, singel, grovt grus, småsten eller gräsklipp på spelfältet är mark under arbete.

c. Myrstackar är mark under arbete varifrån spel är förbjudet.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar är hindrande föremål.

Skydd av unga träd och buskar (Regel 24-2)

Skydd av unga träd identifierade med stödpinnar. Om ett sådant träd eller dess stödpinne påverkar en spelares stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas, utan plikt, och droppas enligt Regel 24-2b (Oflyttbart hindrande föremål).
Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om

(a) det är uppenbart orimligt för honom att slå ett slag på grund av inverkan av något annat än trädet, eller

(b) inverkan av trädet bara skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare.

Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (exempel nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13-1)

Stenmuren runt green på hål 9 samt stenröset på vänstra sidan av hål 12 är en organisk del av banan. Lösa delar av dessa får inte avlägsnas. Bollen måste spelas som den ligger eller förklara den ospelbar, med ett slags plikt,  enligt Regel 28.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Plikt för brott mot lokala regler

Matchspel - Förlorat hål; Slag spel - Två slag

Lokala regler fastställda 2017-03-07 av Simon Ahlberg, Förbundsdomare

108_omb_a_jacob_sjoman_0373_TIFF_16BITS.jpg#asset:3295

355_omb_a_jacob_sjoman_9601_HIRES_TOP_Version2_ljusare.jpg#asset:3327

301_omberg_golf_jsjoman_4454_LORES.jpg#asset:3318