Banan

Golfbanan ligger i Stora Lund vid Vätterns östra strand

Här spelar du på Östergötlands bästa golfbana, rankad på 13e plats i Sverige. En spännande och en otroligt vacker bana med Vättern och Ombergs mystik och kultur i din närhet. Härliga natursköna omgivningar som präglas av närheten till Vättern. Från vindsvepta hedlandskap till skog, idylliska hagar och stränder som ger banan dess variation.

Vi är stolta över utmärkelsen "Östergötlands Bästa Bana".

De svagt kuperade 18 hålen, som designats av Pierre Fulke och Bengt Lorichs, är naturligt utlagda och följer den unika naturen för området. Det är mycket välskötta fairways och greenerna är speciellt uppskattade. Det är Penn A4-gräs som används och som garanterar er golfare att få en optimal känsla och som dessutom är bättre för miljön. Greenerna som är singelklippta, är också byggda med de senaste teknikerna inom dränering.

Ombergs Golf Resort är en klassiker som varit omtyckt sedan starten 2002 och behåller sin popularitet tack vare ständigt utvecklingsarbete med målet som komplett golfanläggning. Det finns också ett välskött övningsområde, där det finns en drivingrange, 2st puttinggreener, en övningsgreen för inspel och bunkerspel samt fyra stycken övningshål i samma fina skick som övriga banan.

För dig som är nybörjare eller för dig som vill utvecklas i ditt golfande finns det golfskola och traditionell undervisning i form av lektioner. Vi vet att de flesta människor är olika och arbetar därför mycket med olika sinneskanaler för att uppnå bästa möjliga lärande.

071_Ombergs_Golf_TIFF.jpg#asset:3272

Längd på banan från Vit tee 6103m Gul tee 5776m Röd tee 4863m

Skriv in HCP i textrutan och klicka sedan på OK

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutas för en specifik tävling.

Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås då vid receptionen i klubbhuset


LOKALA REGLER FÖR OMBERG GOLF RESORT

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt nedanstående Lokala regler, vilka är uppdaterade 2019.

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Eventuella tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Banmarkering

(pinne, platta eller spraylinje)

Innebörd

Regel

Röd

Rött pliktområde

17

Gul

Gult pliktområde

17

Blå

Gräns för onormala banförhållanden (MUA)

16

Vilken som helst av färgerna ovan med grön topp

Gräns för spelförbudszon

16/17

Vit (linje)

Gräns för onormala banförhållanden (MUA)

16

Vit (pinne)

Gräns för out of bounds

18

1. Out of Bounds (Regel 18)

a) Gränsen för Out of Bounds på hål 6, 7 och 15 definieras av staketstolpar med vitmålade toppar.

Gränsen för Out och Bounds på hål 3 definieras av den belagda vägen på vänster sida. En boll är out of bounds när hela bollen ligger på eller bortom vägen.

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Skydd av unga träd

Unga träd identifierade av orange stödpinnar eller stamskydd är spelförbudszoner:

1. Om en spelares boll ligger i eller vidrör ett sådant träd var som helst på banan, utom i ett pliktområde, eller om ett sådant träd och dess stöd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

2. Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

b) Spelförbudszon vid mark under arbete (MUA)

Områden definierat av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon, liksom områden omslutna av vitsprayad linje och identifierade med gröntoppad blå pinne. Dessa områden ska behandlas som MUA. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete (MUA) (lättnad får tas, utan plikt, enlig t regel 16.1a.)

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA

2. Vit spraylinje runtom ett område definierar gränsen för MUA

3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till gropar eller djupa fåror genom sanden är MUA.

4. Ej igenvuxna dräneringar på spelfältet, som är täckta av singel, sand, grovt grus, jord eller gräsklipp, är MUA.

5. Myrstackar är MUA varifrån spel är förbjudet. Spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål (lättnad får tas, utan plikt, enlig t regel 16.1a.)

1. Områden, vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål, har samma status som det tillverkade föremålet.

c). Organiska föremål

Stenmuren runt green på hål 9 samt stenröset på vänster sida av hål 12 är en organisk del av banan. Lösa delar av dessa får inte avlägsnas. Bollen måste spelas som den ligger eller förklaras som ospelbar, med ett slags plikt, enligt regel 19.

4. Begränsning i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av golfbil

Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med i en golfbil. Spelare som ej själv får åka golfbil, får dock ha sin golfbag på bil om sådan finns i samma grupp.

Undantag: Spelare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Vid häftigt och ihållande regn eller vid åska (farlig situation) kan tävlingsledningen beordra avbrott i spelet. Följande signaler används

a) Omedelbart avbrott: En lång sirensignal. Bollens läge markeras, återgång till klubbhuset.

b) Normalt avbrott: Tre sirensignaler i följd (upprepade gånger). Pågående hål får spelas färdigt om så önskas.

c) Återuppta spelet: Två korta sirensignaler (upprepade gånger).

Avbrott i spelet signaleras med signalhorn/siren.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Plikt för brott med denna lokala regel, se Regel 5.7b.

(Lokala regler fastställda 2019 av Simon Ahlberg, Förbundsdomare SGF)

Lokala regler i pdf, klicka här

108_omb_a_jacob_sjoman_0373_TIFF_16BITS.jpg#asset:3295

355_omb_a_jacob_sjoman_9601_HIRES_TOP_Version2_ljusare.jpg#asset:3327

301_omberg_golf_jsjoman_4454_LORES.jpg#asset:3318