Miljöpolicy

Miljöpolicy på Ombergs Golf Resort

"Styrelsen i Ombergs Golf tog beslut den 9 mars 2011 att tillsätta en miljögrupp för att starta ett miljölednings- och kvalitetssystem som skall beröra verksamheten på hela anläggningen......." Läs hela miljöplanen

Ombergs Golf har ett klart ansvar för inre och yttre miljön, hälsa och säkerhet i enlighet med lagar, föreskrifter och krav på miljö och kvalitet. Detta ansvar har vi upprätthållit på en acceptabel nivå genom olika rutiner och genom omfattande egenkontroller.

golf.jpg#asset:63:t