EGA handicap

EGA Handicap

Från och med 2013 finns det två typer av handicap. 

 EGA exakt handicap samt EGA exakt tävlingshandicap När du deltar i en tävling, ska du ha ett EGA exakt tävlingshandicap för att få ta del av priser. Du är välkommen att delta i tävling även utan EGA exakt tävlingshandicap, men kan då ej ta del av prisbordet. 

 Vad är då kravet för att få EGA exakt tävlingshandicap? 

Spelare som registrerat minst fyra (4) handicapronder under innevarande år erhåller Tävlingshandicap innevarande år och nästkommande år. En exakt handicap som underhållits på basis av tre (3) eller färre handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan bestyrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. För spelare som redovisar tre eller färre handicapronder föregående år räcker det att registrera fyra nya handicapronder innevarande år för att återfå Tävlingshandicap. 

Källa: golf.se


1_Tee_original.jpg#asset:261:t